ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರು

  1. ಕಾವಲಿರು,ಪಹರೆ ಇರು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English:
  1. watch, en: watch
  2. beware, en: beware