ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ಚಾಣ( ನಾಮಪದ)
  ಅವನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗದೆ ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ.
  ಹೋಗದೆ ಉಳಿದ ಮೂವರು.
  ಉಳಕೊಳ್ಳು.

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ಆತ ಉಳಿಯಿಂದ ಹಲಿಗೆ ಕೆತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾನೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ಕಳ್ಳನ ಉಳಿ; ಬೇಟೆಯ ಉಳಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ಇವತ್ತು ಸಾಲೆಗೆ ಉಳಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. _______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ಚಿನ್ನ ಕದ್ದ ಉಳಿಯನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಳಿ

 1. ಮುನಿದು ಉಳಿದನಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಉಳಿ&oldid=674195" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ