ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಲ್ಲಾಸ ಭಾವನೆ

  1. ಉತ್ತೇಜಕ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ