ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರುಳಿಸು

  1. ಬುಡಮೇಲು ಮಾಡು,ವಿಧ್ವಂಸಕ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸು,ನಾಶಗೊಳಿಸು,ಪತನಗೊಳಿಸು,ಧರ್ಮ ವಿದ್ರೋಹಿಯಾಗು,ದೇಶ ವಿದ್ರೋಹಿಯಾಗು,ಕೊನೆಗಾಣಿಸು,ಕೆಡಿಸು
    ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರುಳಿಸು

  1. ________________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರುಳಿಸು

  1. ಹೊಡೆದುರುಳಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರುಳಿಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರುಳಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರುಳಿಸು

  1. ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದರು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉರುಳಿಸು

  1. ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಉರುಳಿಸು&oldid=532604" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ