ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉನ್ನತಗೊಳಿಸು

  1. ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ