ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉದಾತ್ತತೆ

  1. ಸತ್ವ,ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ