ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ಥಾಪಕ ಬಲ

  1. ಮೇಲ್ಮುಖದ ಒತ್ತಡ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ