ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿ

  1. ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಥಿತಿ,ಸುಸ್ಥಿತಿ
    ________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ