ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉತ್ತಮವಾದ

  1. (ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು)ಅಧಿಕವಾದ,ಹೆಚ್ಚು ವೇಗದ
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ