ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. ಉಗುರುಗಳಿಂದ ಉಗಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. ______________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. ಉಗಿಬಗಿ ಮಾಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. _____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. ಆಗಾಗ ಹಾಗೆ ಉಗಿಯುತ್ತಿರ ಬಾರದು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. ನೀರು ಕಾದು ಉಗಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ; ಉಗಿಬಂಡಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. ಮುಡಿ ಹಿಡಿದು ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಗಿ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಉಗಿ

  1. ಬಳ್ಳಿಯನ್ನು ಉಗಿದು ತಂದ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ
"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಉಗಿ&oldid=653910" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ