ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಹಲೋಕ ತ್ಯಜಿಸು

  1. ಸಾಯು,ತೀರಿಕೊಳ್ಳು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ