ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಲ್ಲದಾಗು

  1. _____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ