ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇನ್ನಿಲ್ಲ

  1. ಸಾವು,ಅಗಲುವಿಕೆ
  2. ಕನ್ನಡದ ಹೆಸರಾಂತ ಸಾಹಿತಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ