ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ______________
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಇಟ್ಟಳ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಲು ಆಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಹಾಕಿದೆ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಇಟ್ಟಣ

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಇಟ್ಟಳಿಸು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಅದರ ಇಟ್ಟಳ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ____________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಇಟ್ಟಳ&oldid=532555" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ