ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ______________
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಇಟ್ಟಳ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ನೋಡಲು ಆಟಿಗೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಹಾಕಿದೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಇಟ್ಟಣ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಇಟ್ಟಳಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ಅದರ ಇಟ್ಟಳ ಹೇಗಿದೆಯೆಂದು ಬಿಡಿಸಿ ನೋಡಬೇಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಟ್ಟಳ

  1. ____________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಇಟ್ಟಳ&oldid=532555" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ