ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಕೋಣೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಇಕ್ಕಟ್ಟಾದ ಕೋಣೆ

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ