ಆಹಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಹಾರದ ಅಪೇಕ್ಷೆ

  1. ಹಸಿವು,ಕ್ಷುಧೆ,ರುಚಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ