ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ಸಾಕಶ್ಟು ಹೊತ್ತು ಆರಯ್ದು ತನ್ನ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಟ್ಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ________________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಆರಯ್ದು ತಿಳಿಯಬೇಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ನುಡಿದುದನ್ನು ಆರಯ್ದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು; ಆರಯ್ಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ಕಳ್ಳನನ್ನು ಆರಯ್ದು ಒಡವೆಯನ್ನು ಹಿಂದೆ ತರಬೇಕು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ನೀವು ಆತನನ್ನು ಆರಯ್ಯಿರಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆರಯ್ಯು

  1. __________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಆರಯ್ಯು&oldid=532691" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ