ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆನೆಯ ಹೆಗಲು

  1. ಸ್ಕಂಧ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ