ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆದಿತ್ಯವಾರ

  1. ರವಿವಾರ,ಭಾನುವಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ