ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಟದ ಮೈದಾನ

  1. ( ರೇಸಿನ, ಗಾಲ್ಫ್ ಆಟದ ಮೈದಾನ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ