ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಟದ ಬಯಲು

  1. ಹೊರಾಂಗಣ
    _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಟದ ಬಯಲು

  1. _________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ