ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಚೆಗೆ ನೂಕು

  1. (ಒಬ್ಬನನ್ನು)ಹೊರಕ್ಕೆಸೆ,ದಬ್ಬು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ