ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಆಕ್ಷೇಪಿಸು

  1. ತಪ್ಪು ಹುಡುಕು,ಟೀಕಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ