ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ

  1. ಶ್ರೇಷ್ಠ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ