ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸು

  1. _______________


ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ