ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ

  1. ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತತೆ,ಫಜೀತಿ,ತೊಳಸಂಬಟ್ಟೆ, ಭಾನಗಡಿ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ