ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು

  1. ನಾಂಬು
    ಅಲಸದೆ ಓದು; ಅಲಸಿಕೆ; ಅಲಸಿ ; ಅಲಸುಗಾರ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು

  1. ಅಲಸಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು

  1. ___________________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು

  1. ತುಸುವೂ ಅಲಸದೆ ಆತನ ಆರಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಳು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು

  1. ಅಲಸದೆ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು

  1. ಅಲಚು, ಅಲಗಿಸು, ಅಲುಗಿಸು

ನುಡಿಮಾರ್ಪುಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಲಸು (<ಸಂ. ಅಲಸ) ೧ ಆಯಾಸಗೊಳ್ಳು ೨ ತಡಮಾಡು ೩ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳುಅಲಸು (<ಸಂ. ಅಲಸ) ೧ ಬಳಲಿಕೆ ೨ ಮೈಗಳ್ಳತನಅಲಸು (ದೇ) ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಾಲಾಡು

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಲಸು&oldid=598944" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ