ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಾತು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರ್ಥವಾಗದ ಮಾತು

  1. ಹುರುಳಿಲ್ಲದ ಮಾತು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ