ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರೆ ಬೇಯಿಸಿದ

  1. (ಮಾಂಸ ಅರೆ ಬೇಯಿಸಿದ)

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ