ಅರಿವು

 1. ಜಾಣ್ಮೆ,ಅರಿವು, ತಿಳುವಳಿಕೆ, ತಿಳಿವು, ವ್ಯವಹಾರ ಜ್ಞಾನ
  ________________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. __________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. ಅರಿವುಗೆಡು

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. ____________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಅರಿವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. _________________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು

 1. ತ್ರಿಪುಟ ತ್ರಯ,ಜ್ಞಾನ
  ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಿವು (ದೇ) ೧ ತಿಳಿವಳಿಕೆ, ಜ್ಞಾನ ೨ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಎಚ್ಚರ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅರಿವು&oldid=673946" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ