ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅರಳೆಯ ಬತ್ತಿ

  1. ತೂಲಿಕೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ

  • English: [[ ]], en: