ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಸು

  1. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿಸು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ