ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸು

  1. ಮೇಲಾಗು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ