ಅಭಿಮಾನ

  1. ಹೆಮ್ಮೆ,ಹಿಗ್ಗು,ಸ್ವಾಭಿಮಾನ,ಆತ್ಮಾಭಿಮಾನ,ಆತ್ಮಗೌರವ
  2. ದುರಹಂಕಾರ,ಅಹಂಕಾರ,ಗರ್ವ,ಜಂಬ,ಹಮ್ಮು,ಪ್ರತಿ
    ______________

ಅನುವಾದ

ಸಂಪಾದಿಸಿ

(ಸಂ) ೧ ಹೆಮ್ಮೆ, ಅಹಂಕಾರ ೨ ಆತ್ಮಗೌರವ ೩ ಹಿಂಸೆ ೪ ಪ್ರೀತಿ

"https://kn.wiktionary.org/w/index.php?title=ಅಭಿಮಾನ&oldid=578142" ಇಂದ ಪಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ