ಅಭಿನಯಿಸುವವನು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಭಿನಯಿಸುವವನು

  1. ಭರತ,ನಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ