ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಪ್ಪಟವಾದ

  1. ಶುದ್ಧ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ