ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ

  1. ಸುಪರಿಚಿತ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ