ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನಿಷ್ಕೃಷ್ಟ

  1. ಅಸ್ಫುಟ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ