ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ

  1. ಆಕಸ್ಮಿಕ,ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಘಟನೆ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ