ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ

  1. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ