ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕಾರಬಲ

  1. ಪ್ರಭಾವ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ