ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕಗೊಳಿಸು

  1. ವರ್ಧಿಸು,ಬೆಳಸು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ