ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಧಿಕಗೊಳಿಸು

  1. ವರ್ಧಿಸು,ಬೆಳಸು
    ______________

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ