ಕನ್ನಡ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದ ಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅದೃಷ್ಟಯೋಗ

  1. (ಮನುಷ್ಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಒದಗುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಯಾ ಕೆಟ್ಟ ಅದೃಷ್ಟಯೋಗ)

ಅನುವಾದ ಸಂಪಾದಿಸಿ