ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಬಿಂದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತ್ಯುಚ್ಚ ಬಿಂದು

  1. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಾನ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ