ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ

  1. ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ