ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತ್ಯಂತ ಒಳ್ಳೆಯ

  1. ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ