ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಗುಣಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತಿ ಮಾತಿನ

  1. _______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ