ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಸೇವಿಸು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ಕ್ರಿಯಾಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅತಿಯಾಗಿ ಮದ್ಯಸೇವಿಸು

  1. ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡು

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ