ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು

ಕನ್ನಡEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು

  1. ತಡೆಗಟ್ಟು,ಅಡಚಣೆಮಾಡು
    ________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು

  1. _____________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು

  1. ________________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು

  1. __________________

ಅನುವಾದEdit

ಕ್ರಿಯಾಪದEdit

ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸು

  1. _______________

ನುಡಿಮಾರ್ಪುEdit