ಅಡ್ಡಿಗೊಳಗಾಗುವುದು

ಕನ್ನಡಸಂಪಾದಿಸಿ

ನಾಮಪದಸಂಪಾದಿಸಿ

ಅಡ್ಡಿಗೊಳಗಾಗುವುದು

  1. ನಿಲುಗಡೆ,ತಡೆಯಲ್ಪಡುವುದು,ತಡೆಯುವುದು
    ______________

ಅನುವಾದಸಂಪಾದಿಸಿ